The On Barnabe - Sometimes You Feel Like An Barnabe, Sometimes You Don'T.

Hår och skägg

Skägg är ett speciellt fenomen. Jag undrar hur det var tänkt från början om skägget skulle vara ett skydd. Men varför har inte kvinnan skägg i så fall? Det är kanske inget man kan få svar på. Hur som helst har det alltid varit så att skägget ska vara välvårdat för att man ska tas på allvar. Redan i forntiden hade männen skägg men det skulle vara välvårdat för att de skulle respekteras. Om man lät det växa vilt var man inte accepterad bland befolkningen. Likaså har håret alltid varit viktigt hur man har det. Förr ansågs det betyda sorg och elände om en kvinna hade kort hår. Män som hade långt hår var till vanära för omgivningen.